Handelsbetingelser

Stouby Motion – Idrætsvej 12 – 7140  Stouby – CVR 33934661

 

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Stouby Motion er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

PKT 1: Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Stouby Motion må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Stouby Motion er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

PKT 2: Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

PKT 3: Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Stouby Motion eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler foretages via medlemslogin fra Stouby Motions hjemmeside.

PKT 4: Fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra Stouby Motions hjemmeside.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Stouby Motion ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel oplyses på hjemmesiden.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Stouby Motion har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Stouby Motion indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Ved handel gennem webshoppen på www.StoubyMotion.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Stouby Motion, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Stouby Motion som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;

  1. hvilke oplysninger der behandles
  2. behandlingens formål
  3. hvem der måtte modtage oplysningerne
  4. hvorfra oplysningerne stammer.

 

En registreret kan til enhver tid over for Stouby Motion gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Stouby Motion fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Stouby Motion
Idrætsvej 12
7140 Stouby

Tlf. 53645335
CVR.: 33934661

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.