Stouby Handelsgartneri
Efter mange år som Gartneri og Butik, ved Børge og Agnete Thomsen, er butikken nu lukket
men huset beboes stadig af familien.
I drivhusene laver sønnen stadig planter til videresalg.