Sprøjtehuset
Sprøjtehuset lå der, hvor den nuværende Stouby skole ligger.
Kom man fra nord, øst eller vest var sprøjtehuset et synligt vartegn for Stouby.
Ud over at have fungeret som egnens “brandstation/ sprøjtehus” blev huset senere anvendt til opbevaring af snerydningsredskaber samt andet vejmateriel.
Brandsprøjten står nu på Glud museum.