Skovbrynet.
Et af de interessante huse, som lå tæt ved  fjorden og har givet liv til vores egn, er Skovbrynet.  Desværre ødelagde en voldsom brand huset i februar 2011. Derfor er huset på stedet nu ikke det oprindelige.
Skovbrynet blev bygget i 1901 som rekonvalecent hjem tilknyttet Vejle fjor Sanatorium. Det var en velbygget og velholdt ejendom, da Hans Thorgils købte det i 1920. Huset lå smukt ved foden af den 77 m høje lyngklædte ”Palsbjerg” med smuk udsigt over fjorden. Til ejendommen hørte 5 tdr land, bl.a. beplantet med 65 frugttræer.
Hans Thorgils oprettede ”Vejlefjord Præliminærkursus”, navnlig baseret på landmandsbørn. Snart blev mange børn fra andre samfundsgrupper også tilmeldt skolen. Både børn herfra og  fra andre egne af landet. Navnlig bør nævnes en del sønderjyder fra det genvundne Sønderjylland.
I løbet af 1920`erne begyndte krisen at påvirke elevtallet. I den periode, fra ca. 1926, drev familien også et meget søgt sommerpensionat på stedet.
I 1929 solgte Hans Torgils stedet og familien flyttede til Århus.
Det var Lauritz Petersen som købte Skovbrynet. Han var chauffør, kørte for Sanatoriet og var en fornøjelig mand, med udpræget københavnsk accent.
Siden har stedet haft skiftende ejere. I 1954 blev det købt af ”Den Kellerske Anstalt”, Brejning, som i perioder benyttede stedet til optrænings kurser for unge piger, der havde ophold i Brejning. I andre perioder brugte man det som sommerferie bolig for forskellige grupper fra ”Statens Åndsvageforsorg”.
I 1981 blev Skovbrynet købt af Vejle amtskommune, der sælger i 1988 til private. I de følgende år har Skovbrynet haft skiftende private ejere, indtil branden i 2011 ødelagde huset.