Kirsten Holst
Forfatteren Kirsten Holst boede her og skrev mange af sine romaner her. Huset tilhørte oprindeligt hendes far, politimester Palle Høybye, og familien anvendte huset i mange år som sommerhus.
Kirsten Holst overtog senere huset og brugte det som helårsbolig.
En del af Kirsten Holst værker er inspireret af egnen og oplevelser heromkring.
Hun var altid positiv med hensyn til samarbejde med skolen og gav gerne et spændende foredrag.
Kirsten Holst døde i 2008.