Stouby forskole.
Stouby forskole blev taget i brug 1908. Indtil 1925 en del skiftende forskolelærere. Frk. Marie Aamand (senere fru Møller) ansat 1925.
Fortsatte på skolen til pensionering. Grundet de store årgange blev endnu en forskolelærerinde (frk.Skov) ansat i starten af 1950’erne.
Da forskolen blev nedlagt i starten af 1980’erne flyttede børnene og forskolelærerne til de nye lokaler på Stouby skole et par hundrede meter længere mod øst.

Forskolens bygninger har efterfølgende været brugt til forskellige formål. Bl.a posthus, ungdomsklub, hjemmeværn, Stouby lokalarkiv og andet.
Bygningerne ejes nu af privatperson.