Bobæk
Grev Chr. Emil Krag-Juel-Vind Friis til Frisenborg ejede i 1800-tallet store skovstrækninger i den sydlige del af Bjerre Herred.
Han havde store planer for denne del af grevskabet og han fik den berømte arkitekt Vilh. Dahlerup til at tegne et jagtslot i fransk stil, Bobæk.
Dette spændende projekt blev dog aldrig til noget. I stedet blev det nuværende Bobæk opført i 1887 som afløsning for en anseelig firlænget gård i bindingsværk.
Arkitekt Dahlerups tegninger af slottet (25 stk) befinder sig i dag på Glud Museum. Arkitekt Dahlerup har dog senere tegnet Vejlefjord Sanatium.