I november 2023 havde vi årets generalforsamling, hvor vi kunne kigge tilbage på et år med masser af aktivitet.

Regnskabet viste et lille overskud, som vi håber at kunne investere i nye aktiviteter.

Vi kunne også takke Michael og Hans Jørn for deres mangeårige indsats i bestyrelsen. De mente at det var tid til, at der kom nye personer til med deres ideer og kompetencer.

Hans Vedstesen blev valgt ind, og har taget posten som foreningens kasserer.