Nyheder

Her på siden, kan du se alle vores nyheder og altid være up-to-date på, hvad der sker i Gymnastik- og Idrætsforeningen.

 

Årskontingent:
Hedensted Kommune har besluttet, at idrætsforeningerne i kommunen ikke længere skal betale hal-leje når de benytter kommunens haller. Dette betyder at Stouby GIF ikke længere betaler leje for de timer, hvor hallen benyttes til idrætsaktiviteter.

Bestyrelsen for Stouby GIF har derfor besluttet at nedsætte det kontingent, der betales for deltagelse i idrætsaktiviteter under Stouby GIF (gymnastik, fodbold, badminton, tennis m.m.) Samtidig ændrer vi strukturen i kontingentbetalingen. Aktiviteter under Stouby Motion påvirkes ikke af ændringerne (Motionslokale og Spinning).

Konkret får det følgende betydning.

For børn: Kontingenterne vil generelt blive nedsat. De gældende priser vil fremgå ved tilmelding til de enkelte hold. Tilmelding foregår som hidtil via hjemmesiden stoubygif.dk.

For voksne: For de voksne bliver der tale om såvel en nedsættelse af kontingentet samt en ændring af strukturen for kontingentbetaling. Man vil fremover kunne vælge at betale kontingent for deltagelse i en enkelt aktivitet eller som noget nyt at betale et årskontingent. Har man betalt et årskontingent kan man frit deltage i alle aktiviteter der direkte arrangeres af Stouby GIF (Aktiviteter under Stouby Motion og Kajakfællesskabet er ikke omfattet).

Hvis man f.eks. blot ønsker at spille badminton og ikke har ønske om at deltage i andre aktiviteter så kan man tilmelde sig til badminton og betale kontingentet udelukkende for denne aktivitet. Prisen for deltagelse i en enkelt aktivitet vil fremover være 400,- kroner.

Har man forventning om, at ville deltage i 2 eller flere aktiviteter i løbet af en sæson så kan man som det nye vælge at betale et årskontingent på 750,- kroner. Årskontingentet dækker så deltagelse i et ubegrænset antal aktiviteter i det år der er betalt for. Årskontingentet løber fra 1. august til 31. juli.

Har man således betalt årskontingent kan man f.eks. spille badminton om vinteren og tennis om sommeren, samt deltage på et gymnastikhold. Alt dette for kun 750,- kroner om året.

Betaling af kontingenter foregår som vanligt via vores hjemmeside stoubygif.dk.

Nyt vedr. Årskontingent og tilmelding til 0 kr.s hold:

Der er i 2021 ændringer i måden man tilmelder sig hold på, når man har betalt årskontingent. Ved tilmelding til et hold, som er inkluderet i årskontingentet, sættes prisen automatisk ned til 0 kr.
Der vil derfor ikke være 0-kr.s hold man skal tilmelde sig, men blot det ’almindelige’ hold, hvor prisen ændrer sig fra kontingentprisen til 0 kr., hvis man er tilmeldt årskontingentet.

Seneste nyt fra Stouby GIF

Der er rigtig godt gang i vores foreninger her i indendørssæsonen 2022/2023. Har du lyst til at være frivillig i Stouby GIF? Det er GOD integration i lokalsamfundet, og det giver ny bekendtskaber på kryds og tværs😊 Den anden del er, at et godt foreningsliv i byen,...

læs mere

Fra Stoubyløbet 2015