Endelig er vi i mål – JUHUUUUUUU!!!
De sidste kr. 400.000 har vi fået fra Nordea´s HER-BOR-VI PULJEN. Så nu
har vi kr. 1.500.000 som er nødvendig for at bygge Stouby Aktivitetspark.
Vi har haft møde med A-sport og FSR beton som er leverandør til parken,
og fået de endelige oplæg på plads.
Skaterbanens design har vi fået hjælp til af en lokal skater Mads Stengård
Held. Det bliver en ”BOWL”, som er god til både skateboards og løbehjul.
Vi forventer, at etableringen af projektet starter i maj 2022, så vi kan nå at få glæde
af den over sommeren.
Som alle sikkert har hørt, er byggematerialer steget en hel del. Så for at få
det til at lykkes, har vi brug for en dag eller to med frivillige til at
udbedre området og etablere vores petanque-bane. Det kommer vi
tilbage med senere.
Tovholder: Jimmi Brøndum