Hovedbestyrelsesmedlemmer

Her finder du navn og kontakt information på hoved- og udvalgsbestyrelsen i Stouby GIF

Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer, samt formændene for de enkelte idrætsudvalg.

Jan Rosenmai Pedersen

Jan Rosenmai Pedersen

Formand

Mail: rosenmaj@hafnet.dk
Tel.: 29 17 80 81

Hans Jørn Sørensen

Hans Jørn Sørensen

Kasserer

Mail: hjs@hafnet.dk
Tel.: 27 31 53 03

Mette Lyse

Mette Lyse

Suppleant

Mail: mette@itl.dk
Tel.: 40 28 91 11

Michael Drost-Hansen

Michael Drost-Hansen

Bestyrelsesmedlem

Mail: michaeldrosthansen@icloud.com
Tel: 22 58 56 79

Udvalgsformænd

Her kan du se en liste over vores udvalgsformænd.

Erling Juul

Erling Juul

Badminton

Mail: ebjuul@gmail.com
Tel.: 23 30 60 72

Trine Fick

Trine Fick

Kajak

Mail: trinefick@gmail.com
Tel.: 22 57 37 73

Torsten Bachmann Christiansen

Torsten Bachmann Christiansen

Fodbold

Mail: tbc@nst.dk
Tel.: 20 78 36 66

Klaus Holgersen

Klaus Holgersen

Motion

Mail: klaus.holgersen@email.dk
Tel.: 53 64 53 35

Lisbeth Risager Thomsen

Lisbeth Risager Thomsen

Gymnastik

Mail: lisbeth.risager.thomsen@slb.regionsyddanmark.dk
Tel.: 50 97 31 39

Vakant

Vakant

Tennis