Dagsorden til årsmøde 11/11-2020 kl. 19- 21.30 i Stouby multihus
OBS : Husk at tage masker på indtil vi sidder ned ( regler grundet covid 19 )
Vi er som altid vært til en kop kaffe og en bid brød.
Forslag skal sendes til : Trinefick@gmail.com (senest d 25/10)

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Orienterings punkter fra Bestyrelsen:
  a. medlemsundersøgelse omkring klubaftner :
  skal vi fortsat have klubaftner om tirsdagen eller kunne det være aktuelt med at skifte til en anden dag, skal vi have klubture om søndagen igen osv.
  b. medlemsundersøgelse i forhold til hvilken indsats man yder i SKF :
  vi vil gerne finde ud af hvor stor en indsats hver enkelt har lyst til at yde…
  er der f.eks :
  -Nogle der har lyst til at være en slags pedel, eller gerne vil stå for en ting er i orden altid.
  -Nogle som kun kan og vil deltage i en arbejds dag,
  -Nogle som gerne vil være passive medlemmer men gerne betaler, som syntes at vi er en fantastisk klub man gerne vil støtte. ( og som faktisk næsten ikke bruger udstyret )
  -Nogle som faktisk gerne vil betale for at slippe for at være med til vedligehold af en hver art.

c.Rokultur/ engagement : herunder romakkerplan/ klubaftner.
Hvordan undgår vi aflysninger… i planlægningen vil der inden kurser allerede ligge en plan B hvis vejret driller…
d. Instruktørsamlinger / uddannelse,
Brugt :24000 kr. på uddannelse i 2019, men vi har fået få omkring 14.000 retur i refusion af kommunen.
Søren w har fået sin instruktør 2 uddannelse færdig i år 2020
Vi skal have uddannet Steffen ( kursus aflyst pga Covid 19 ) og have ” omskolet ” Henrik til DGI i 2021
Lige nu er følgende klub instruktører :
Søren W / Henrik B / ( Rolf )
Uddannes i 2021
Steffen / Henrik B
Instruktør Hjælpere pt. : Michael, Nina, Anne HJ, Karina, Trine, Mette H, Maja, Kirsten
Hvis man går med en instruktør drøm i maven må man gerne kontakte Søren.
Som i samarbejde med bestyrelsen finder ud af om det vil give mening og hvordan vi strikker det sammen.

 1. Kassernes beretning og gennemgang af budget = Birgit V :
 2. Valg til bestyrelsen: På valg i år:
  Kasser = Birgit V ( modtager genvalg )
  Rolf Reinsch ( modtager ikke genvalg )
  Michael andersen ( modtager ikke genvalg )
 3. Valg af revisorer :
 4. Indkomne forslag :
  a. At man det første år ror gratis, hvis man tager kursus hos os : Det vil sige at man betaler 1450 kr. for kurset men har medlemsskabet resten af året.
  b.At vi laver en aktivitetsplan på årsmødet i grove træk, da vi ikke har et decideret udvalg mere ( pt. Kun Karina og Trine ):
  Alle faste ting plottes på, Standerhejs/ arbejdsdag, søndagstur,svømmehal, instruktørsamling,overnatningstur m.m. så gå allerede nu i tænke boks hvis du gerne vil være medarrangør af en tur …man behøver ikke at være instruktør for at lave en tur…. Bestyrelsen finpudser den derefter og sender den ud i dels FB men også som midter bladet i vores fine folder, således at den kan rykkes ud og gemmes på køleskabet/ opslagstavlen…
  c.Kan vi evt. bruge svømmehallen mere aktivt til at rekrutterer nye medlemmer til SKF ?
 5. Fastsættelse af kontingent. ( bestyrelsen fastsætter men med hensyn til medlemmernes meninger) Kontingent året løber fra 1.5-20 til 31.4-21 hvis du melder dig ind efter sommerferien er det ½ pris da sæsonen slutter 1.nov. Kontingent fastholdes 750,- kr. pr familie medlems skab.
 6. Eventuelt:
 7. Ønske listen :
  Nye lårstøtter til Necky kajakkerne
  Solceller
  Ting til førstehjælp
  Ny kajakker / Evaluering af junior kajakker og play kajakkerne ( skal vi skippe nogle af kajakkerne af og købe nyt ? )

Tak for i aften

Se folder om Kajakfællesskabet i Stouby