Der er rigtig godt gang i vores foreninger, og vi står på tærsklen til en ny indendørs sæson. Til dette mangler vi tre personer, der er lyst til at hjælpe med nogle hold. Det er GOD integration i lokalsamfundet, og det giver ny bekendtskaber på kryds og tværs😊 Den anden del er, at et godt foreningsliv i byen, skaber grundlag for et godt fællesskab og en by som tiltrækker borgere.

1. Bordtennis – Efter mange år på posten, flytter vores tidligere ansvarlige for bordtennis Poul Erik (præsten) fra byen, og har ikke mulighed for at varetage opgaven mere. Jimmi Brøndum vil kunne hjælpe og vikariere, i mindre omfang. Opgaven er at være til stede, og hjælpe med at gøre klar og pakke væk. De unge spiller selv, og er gode til at finde på aktiviteter. Erfaring med bordtennis er ikke nødvendig. Det har tidligere været fra torsdag kl. 18.00-19.30. Vi kan forespørge i hallen på en anden tid, hvis det ønskes. Der har været 4 – 10 deltagere. Alt henvendelse til Jimmi Brøndum 25 65 88 13.

2. Badminton – De seneste 3 år har der været god tilslutning til badminton med 15 – 20 spillere. Det er om onsdagen fra kl. 17 – 18. Opgaven er at være til stede, og hjælpe med at gøre klar og pakke væk. Vi har en træner som vil stå for den del. Alt henvendelse til Jimmi Brøndum 25 65 88 13.

3. Gymnastik – Sidste års hold på cirka 20 børn i alderen 3 – 6 år søger en træner. Den nuværende træner går på barsel, og derfor skal der bruges en afløser. Erfaring er ikke en nødvendighed, da det primære er leg og motorik. Der er flere ledige haltider, så vi kan prøve at tilpasse det til en tid som passer dig. Der er også mulighed for kurser hvis det ønskes. Har du lyst som kom frisk. Er i 2 – 3 som vil dele opgaven er det også en mulighed. Alt henvendelse til Lisbeth Thomsen 50 97 31 39.