Brænder du inde med en masse gode ideer, eller vil du bare gerne være med til at gøre en forskel i din lokale idrætsforening?

Så kom til generalforsamling i Stouby Gymnastik og Idrætsforening tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.30 i Stouby Multihus

Vi mangler frivillige hænder og nye kræfter i bestyrelsen – derfor vil vi rigtig gerne se dig. Alle er velkomne!

Dagsorden ifølge vedtægterne. Vedtægter kan findes på Stouby GIF’s hjemmeside www.stoubygif.dk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

/Bestyrelsen i Stouby GIF